PROPOZYCJA PRZEBIEGU WESELA

Aby przygotować się do obsługiwanej uroczystości potrzebujemy kilku podstawowych informacji. Prosimy o dokładne przeczytanie treści niniejszej KARTY, zawiera ona streszczony scenariusz imprezy. Prosimy o wypełnienie bądź zaznaczenie stosownych pól. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje dotyczące scenariusza obsługiwanej przez nas uroczystości.
Dzięki tak zebranym informacjom będziemy mogli ułożyć indywidualny
i dostosowany do Waszych oczekiwań plan przyjęcia weselnego.

Pobierz kartę

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.